تماس با دفتر مرکزی

مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شیرینی الف
  • آدرس: تهران ، زعفرانیه ،خیابان مقدس اردبیلی، نرسیده میدان الف
  • شماره تماس :

    ۲۲۰۲۴۷۲۵ و ۲۲۰۱۶۶۴۸

  • شماره تماس مدیریت :

    ۲۲۰۳۹۹۳۵ و ۲۲۰۳۹۹۲

  • صندوق پستی الکترونیکی:  info@cafealef.ir

تماس با ما